top of page

N A S Z E   R E A L I Z A C J E

- zaprojektowanie, wdrożenie i realizacji projektu utrzymania infrastruktury tramwajowej w Gdańsku (116 tkm sieci trakcyjnej , 13 podstacji trakcyjnych , dyspozytura mocy, 70 zwrotnic elektrycznych)

- prace na linii kolejowej nr 354 Poznań Główny POD – Piła Główna 

- prace na linii kolejowej E-20 odcinku Koło – Poznań (odcinki: B2C, B2E ,B2M)

- prace na linii kolejowej nr 96 na odcinku Grybów- Kamionka Wielka 

- prace na linii kolejowej nr 136 na odcinku Kędzierzyn – Opole 

- prace na linii kolejowej nr 409 stacja Szczecin Gumieńce

- prace na linii kolejowej nr E 59 na odcinku Bojanowo - Leszno 

- wymiana obwodów wtórnych w 31 polach rozdzielni 15 kV w stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Brwinów.

- wymiana obwodów wtórnych w 28 polach rozdzielni 15 kV w stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Serock.

- wymiana wyłączników szybkich w 26 polach rozdzielni 15 kV w stacji GPZ Szczytno.

- wymiana wyłączników szybkich w 23 polach rozdzielni 15 kV w stacji GPZ Mrągowo.

- wymiana rozdzielni głównej potrzeb własnych EW Włocławek.

bottom of page