top of page

O F E R T A

Sieć trakcyjna kolejowa:

- montaż słupów, 

- montaż podwieszeń,

- wywieszanie sieci;

- regulacja sieci po robotach torowych

- budowa linii AFL

- budowa linii LPN

- roboty fundamentowe

 

Infrastruktura tramwajowa - prace utrzymaniowe i budowlane:

- zapewnienie pogotowia sieciowego, 

- zapewnienie pogotowia zwrotnicowego,

- zapewnienie pogotowia energetycznego

- zarządzanie dyspozyturą, 

- projektowanie struktur utrzymaniowych,

- zarządzanie i optymalizacja kosztów w branży utrzymaniowej

 

Elektroenergetyka:

- wymiana obwodów pierwotnych i wtórnych w GPZ,

- modernizacja rozdzielni średniego napięcia, 

- prace związane z linią SN,

- kompleksowa wymiana zespołów prostownikowych,

mmt+idea+sp+zoo+sp+k+modernizacja+sieci+
bottom of page